Náš tým

MUDr. Klára Cais Kučerová

MUDr. Klára Cais Kučerová

praktický zubní lékař se specializací na endodoncii a estetickou stomatologii

12/2022 – udělení osvědčení České stomatologické komory – Odborný zástupce

09/2010 – udělení osvědčení České stomatologické komory – Praktický zubní lékař
2008 – promoce na 1.LF UK v Praze, obor stomatologie
2003 – Lehigh University, Bethlehem, PA, USA
08/2000 – 07/2001 – Edward Schreyer High School, Beausejour, MB, Canada

04/2019 – doposud – členka zkušební komise ČSK
02/2012 – doposud – vedoucí lékař od založení vlastní stomatologické praxe my DENT cz, s.r.o., Praha 6
10/2011 – 7/2020 – externí asistent praktické výuky studentů na Oddělení záchovné stomatologie na 1. LF UK v Praze
09/2008 – 05/2014 – soukromá stomatologická klinika, Praha

člen České Endodontické Společnosti

12/2023 – Life Support - každoroční praktický kurz první pomoci, Praha

10/2023 – Endo Sapiens - endodontický kongres, Barcelona, ESP

09/2023 – každoroční účast na Kongresu ČES (vč. tlumočení kongresu), Praha

09/2023 – ESE - mezinárodní endodontický kongres, Helsinki, FIN

11/2022 – Zero Bone Loss Concept (vč. tlumočení přednášky), Praha

10/2022 – každoroční účast na Kongresu PDD (vč. tlumočení kongresu), Praha

09/2022 – Indikace přímých a nepřímých výplní, Hluboká nad Vltavou

06/2022 – Kurz radiační ochrany, Praha

05/2022 – Roots Summit (ADA), Praha
10/2019 – každoroční účast na Dental Summitu (vč. tlumočení kongresu), Praha
09/2019 – ESE - mezinárodní endodontický kongres, Vídeň
11/2018 – Interceptive treatment of tooth wear, Brno
04/2018 – Modern Endodontics - kurz pro pokročilé, Nidžica, PL
10/2017 – Kontrola bolesti, Praha

10/2017 – Kurz radiační ochrany, Praha
09/2017 – Augmentace měkkých tkání v okolí implantátů, Praha
09/2017 – Biomimetic Restorative Dentistry, Uherské Hradiště
06/2016 – každoroční účast na Kongresu ČADE
09/2015 – ESE - mezinárodní endodontický kongres, Barcelona, ESP
06/2015 – Biomimetic Restorative Dentistry, Sardínie, IT
05/2011 – Praktický kurz práce s operačním mikroskopem, Den Haag, NL
06/2009 – Modelace měkkých tkání v okolí implantátu, Praha
11/2008 – 11/2009 – absolvování 13 kurzů ČSK v rámci získání osvědčení Praktický zubní lékař
03/2008 – Plán ortodontické léčby u dospělých pacientů, Praha
12/2005, 04/2006, 04/2007, 04/2008 – Recall SPS, Skalský Dvůr
08/2004 – Týden čistých zubů, Skalský Dvůr

anglický jazyk - tlumočení kongresů a překlady odborných textů
francouzský jazyk
španělský jazyk
znakový jazyk

MDDr. Nela Křížová

MDDr. Nela Křížová

praktický zubní lékař pro dospělé a děti, parodontolog

06/2019 – promoce na 1.LF UK v Praze, obor stomatologie

08/2019 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6
2016 – 2019 – školitelka programu Dental Prevention pro společnost Curadent, Praha

10/2021 – Kongres PDD, Praha
10/2021 – Modelace a estetika ve stomatologii, Praha
05/2021 – každoroční praktický kurz první pomoci, Praha
02/2021 – Pedostomatologie v kostce, Hradec Králové

05/2020 – Kurz radiační ochrany, Praha
12/2018 – Morphology and Bioarchitecture of frontal teeth: praktický kurz, Praha
11/2018 – HDVI free lecture, Pardubice
10/2018 – Morphology and Bioarchitecture of posterior area: praktický kurz, Praha
2/2018 – UP Dent, Olomouc
9/2016 – Pražské Dentální Dny, Praha

anglický jazyk
německý jazyk
španělský jazyk

MDDr. Lucie Reinosa Drobečková

MDDr. Lucie Reinosa Drobečková

praktický zubní lékař pro dospělé a děti, estetická stomatologie (nyní na zahraniční stáži)

2020 – promoce na 1.LF UK v Praze, obor stomatologie

04/2022 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6
09/2020 - 05/2022 – soukromá zubní ordinace, Beroun

2017 – 2020 – školitelka programu Dental Prevention pro společnost Curadent, Praha

06/2022 – každoroční praktický kurz první pomoci, Praha

06/2022 – Kurz radiační ochrany, Praha

03/2022 - 101 tipů a triků pro lehčí život s kompozitem, Olomouc

10/2021 – každoroční účast na Kongresu PDD, Praha

08/2021 – Endodoncie a reendodoncie - praktický kurz, Znojmo
06/2021 – Základy endodoncie a reendodoncie, Praha

anglický jazyk

německý jazyk

španělský jazyk

MUDr. et MDDr. Martin Bartoš Ph.D.

MUDr. et MDDr. Martin Bartoš Ph.D.

stomatochirurg, implantolog

2020 – dokončeno doktorské studium na 1. LF UK, oborová rada "Experimentální chirurgie"
2015 – Weignerova cena rektora Univerzity Karlovy
2017 – promoce na 1.LF UK v Praze, obor stomatologie
2014 – promoce na 1.LF UK v Praze, obor všeobecné lékařství

12/ 2018 – doposud – externí stomatochirurg a implantolog v my DENT cz, s.r.o., Praha 6
2014 – doposud – Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN Praha - Maxilofaciální chirurgie - ambulance

anglický jazyk

2018 – autor a spoluautor 10 vědeckých publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech
2018 – spoluřešitel několika grantových výzkumných projektů (GAČR, AZV)
2018 – hlavní řešitel grantového projektu GAUK

2020 – Spoluautorství monografie "Anatomie, histologie a embryologie zubů", Galén

Spoluautorství a autorství přes 30 odborných článků v mezinárodních časopisech s impakt faktorem, (H-index = 10)

12/2022 – Mezioborová konference – Laboratorní a klinické aspekty regenerativní přednáška, přednáška "Řešení defektu alveolu a náhrady zubu: implantace, augmentace, autotransplantace", Mikulov

9/2022 – Konference biomatriály a jejich povrchy, přednáška "Řešeníkostních defektů v dentální implantologii: rozdílný postoj k využití augmentačních materiálů", Herbertov

8/2022 – International Workshop on Bone and Soft tissues engineering: Structure, chemistry, biomechanics and biology, přednáška "Micro-CT imaging in tissue engineering scaffolds: pros and cons",  Rejkjavík Island

Michaela Komačková, DiS.

Michaela Komačková, DiS.

dentální hygienistka

06/2023 – promoce na VOZŠ Ústí nad Labem, obor dentální hygiena
09/2016 – 06/2020 – gymnázium Jateční, Ústí nad Labem

08/2023 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6

05/2022 – 05/2023 – odborná praxe, Ústí nad Labem
08/2022 – odborná praxe, Liberec

12/2021 – odborná praxe,Ústí nad Labem

12/2023 – Life Support - každoroční praktický kurz první pomoci, Praha

anglický jazyk

německý jazyk

Aneta Szmeková

Aneta Szmeková

dentální hygienistka

09/2021 –  doposud – SVOŠZ Praha, Diplomovaná dentální hygienistka 

09/2015 – 06/2021 – maturitní zkouška na 1st International School of Ostrava

09/2023 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6

11/2022 – 07/2023 – odborná praxe, Praha

anglický jazyk

Bc. Marie Růžková

Bc. Marie Růžková

dentální hygienistka - nyní na mateřské dovolené

06/2019 – promoce na 3.LF UK v Praze, obor dentální hygiena
2012 – 2016 – gymnázium Josefa Kajetána Tyla, Hradec Králové

11/2019 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6
7/2017 – 10/2019 – odborná praxe, Praha + Hradec Králové
2017 – odborné poradenství pro Profimed, Praha

05/2021 – každoroční praktický kurz první pomoci, Praha
10/2019 – praktický kurz Airflow AFP - JPS, Praha

anglický jazyk

Petra Jurčáková

Petra Jurčáková

vrchní zubní instrumentářka

06/2020 – rekvalifikační kurz zubní instrumentářka, Ostrava
12/2007 – rekvalifikační kurz modelační práce, Praha
06/2006 – maturitní zkouška na ISŠ hotelový a restaurační provoz, Karviná

09/2017 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6
2013 – 2017 – vedoucí provozu, Karviná
1997 – 2013 – provozní, Karviná

12/2023 – Life Support - každoroční praktický kurz první pomoci, Praha

10/2022 – Podzimní setkání zubních asistentek, Praha

10/2021 – Kongres zdravotních sester, Praha
09/2021 – Dezinfekce a sterilizace, Praha

anglický jazyk
německý jazyk
polský jazyk

Lenka Kubalcová

Lenka Kubalcová

zdravotní sestra

06/2010 – maturitní zkouška na Střední Zdravotnické Škole Ruská, Praha

04/2015 doposud zdravotní sestra, myDENT cz, s.r.o.

10/2022 – Podzimní setkání zubních asistentek, Praha

06/2022 – každoroční Praktický kurz první pomoci, Praha

10/2021 – Kongres zdravotních sester, Praha
09/2021 – Dezinfekce a sterilizace, Praha

anglický jazyk

Mariana Kryvanych

Mariana Kryvanych

zdravotní asistent

06/2023 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6

12/2023 – Life Support - každoroční praktický kurz první pomoci, Praha

Libuše Brožová

Libuše Brožová

recepční

2005 – maturitní zkouška obor Management a ekonomika na SOPMA, Praha

10/2019 – doposud – recepční v my DENT cz, s.r.o., Praha 6
02/2018 – 06/2019 – vedoucí recepce, Praha 6
09/2005 – 01/2018 – recepční, Praha

12/2023 – Life Support - každoroční praktický kurz první pomoci, Praha

anglický jazyk

Pavla Jandáková

Pavla Jandáková

recepční

1991 – maturitní zkouška Trivis, Praha
1988 – SOU Obchodní, Mladá Boleslav

01/2017 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6
2006 – 2011 – media buyer junior, reklamní agentura, Praha
1997 – 2006 – operátorka call-centra, Praha
1993 – 1997 – prodejce a personální vedoucí, Mladá Boleslav

12/2023 – Life Support - každoroční praktický kurz první pomoci, Praha

anglický jazyk
ruský jazyk

Kristýna Hanusová

Kristýna Hanusová

office

2022 – doposud – Ostravská univerzita, obor andragogika

2021 – maturitní zkouška Střední odborná škola managementu a práva, Karviná

07/2019 – doposud – my DENT cz, s.r.o., Praha 6 

12/2023 – Life Support - každoroční praktický kurz první pomoci, Praha

anglický jazyk

Napsat e-mail

Odeslat e-mail

E-mail odeslán

Váš e-mail byl úspěšně odeslán,
odpovíme, co nejdříve to bude možné :-)

Vaše nastavení souborů cookie

Nezbytné
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Preferenční
Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého obsahu. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Statistické
Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z procházení webu našim zákazníkům.

Reklamní
Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zásady používání souborů cookie